Page 1 of 1

Posted: 12 Nov 2005, 22:35
by weblog
Gedurende de wedstrijd in 2004 zijn er op locatie in Assen beeldopnamen gemaakt. Gemaakt door Alexander van der Dussen